MFC Atria

Update Nieuwbouw

by MFC Atria on 6 augustus 2015 , No comments
Het schooljaar 2015-2016 wordt het laatste schooljaar waarin zowel Vallei/Klimrakker als de Bongerd gebruik maken van het huidige gebouw. Het is ook laatste jaar dat Vallei en Klimrakker als zelfstandige school zullen opereren. Volgend schooljaar wordt daarom een bijzonder jaar. In november 2015 zullen de sloopwerkzaamheden beginnen. Als eerste verdwijnt de gymnastiekzaal en een klein deel van de Vallei. Dat zal uiteraard gevolgen hebben voor het parkeren, het bewegingsonderwijs en een veilige route van en naar de scholen. Uiteraard zullen we u daarvan tijdig op de hoogte stellen.Indien we geen enkele tegenslag incasseren, staat het nieuwe schoolgebouw per 01-08-2016 tot onze beschikking!!
Sinds het consortium de aanbesteding heeft gekregen, wordt er druk achter de schermen gewerkt om dit te realiseren. Een werkgroep bestaande uit directeuren en leerkrachten buigt zich over de inrichting, de kleurstelling en materiaalkeuze. Daar waar het kan zullen alle teams betrokken worden bij keuzes die gemaakt moeten worden. Een proces dat veel energie kost, maar ook heel veel energie oplevert. We werken met z’n allen aan een nieuwe school, een school die onze onderwijskundige uitgangspunten versterkt, een school waar mogelijkheden liggen voor samenwerking, waar we de buitenruimte opnieuw kunnen inrichten en waar de dierenvallei goed tot z’n recht komt. Kortom een gebouw waar we naar uitkijken.
read more
MFC AtriaUpdate Nieuwbouw

Bouwer bekend!

by MFC Atria on 6 maart 2015 , No comments

Wij hebben een bouwer! Op dinsdag 3 maart heeft het College van Burgemeester en Wethouders zich gebogen over de het voorstel om de gunning voorlopig toe te wijzen aan het bouwbedrijf Pellikaan uit Gorinchem. Dinsdag 10 maart is het voorstel aan de Raad van Toezicht van Voila gepresenteerd. Zowel B.&W. als de Raad hebben ons advies overgenomen. Een aantal technische zaken moet nog worden uitgewerkt, maar officieus wordt Pellikaan de bouwer van Atria. Begin april zijn alle formaliteiten afgerond en kunnen de teams, de ouders en de buurtbewoners worden geïnformeerd. Na een lang en zorgvuldig proces krijgen we een consortium die wij allemaal ook graag willen.

read more
MFC AtriaBouwer bekend!

Keuze bouwer

by MFC Atria on 20 februari 2015 , No comments

Op vrijdag 20 februari hebben we een keuze gemaakt voor een consortium dat Atria gaat bouwen. De keuze van het consortium wordt de eerste weken van maart voorgelegd aan zowel de Raad van Toezicht van Voila als aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leusden. Pas daarna worden teams en ouders geïnformeerd. Wat we alvast wel kunnen zeggen is dat zowel de gebruikers als diegenen die hebben gelet op onderhoud en exploitatiekosten, zeer enthousiast zijn over het winnend ontwerp. Het gebouw heeft een prachtige uitstraling, past goed in de groene omgeving van Alandsbeek, is duurzaam en bovenal zeer functioneel. We hopen binnenkort ons enthousiasme met u te delen.

read more
MFC AtriaKeuze bouwer