_

Update Nieuwbouw

by MFC Atria on 6 augustus 2015 , No comments
Het schooljaar 2015-2016 wordt het laatste schooljaar waarin zowel Vallei/Klimrakker als de Bongerd gebruik maken van het huidige gebouw. Het is ook laatste jaar dat Vallei en Klimrakker als zelfstandige school zullen opereren. Volgend schooljaar wordt daarom een bijzonder jaar. In november 2015 zullen de sloopwerkzaamheden beginnen. Als eerste verdwijnt de gymnastiekzaal en een klein deel van de Vallei. Dat zal uiteraard gevolgen hebben voor het parkeren, het bewegingsonderwijs en een veilige route van en naar de scholen. Uiteraard zullen we u daarvan tijdig op de hoogte stellen.Indien we geen enkele tegenslag incasseren, staat het nieuwe schoolgebouw per 01-08-2016 tot onze beschikking!!
Sinds het consortium de aanbesteding heeft gekregen, wordt er druk achter de schermen gewerkt om dit te realiseren. Een werkgroep bestaande uit directeuren en leerkrachten buigt zich over de inrichting, de kleurstelling en materiaalkeuze. Daar waar het kan zullen alle teams betrokken worden bij keuzes die gemaakt moeten worden. Een proces dat veel energie kost, maar ook heel veel energie oplevert. We werken met z’n allen aan een nieuwe school, een school die onze onderwijskundige uitgangspunten versterkt, een school waar mogelijkheden liggen voor samenwerking, waar we de buitenruimte opnieuw kunnen inrichten en waar de dierenvallei goed tot z’n recht komt. Kortom een gebouw waar we naar uitkijken.
MFC AtriaUpdate Nieuwbouw